Salsa Rybnik | Salsa Racibórz
85 PLN

 

Częstotliwość: 1 raz w tygodniu po 90 minut


1 miesiąc - 4 zajęcia


Jednorazowe zajęcia 30 PLN


Studenci i młodzież ucząca się:  75 PLN

Grupy dla dzieci i młodzieży
90 PLN

 

Częstotliwość: 2 x w tygodniu po 75 minut


1 miesiąc - 8 zajęć


 • Dane do konta:

  Nazwa i adres:
  SZKOŁA TAŃCA EL PACHANGUERO
  ALEKSANDER PIECHA UL. WAWELSKA 13/27 44-217 RYBNIK

  20 1050 1344 1000 0097 0469 8613
  ING Bank Śląski S.A.

  W TYTULE przelewu podajemy za kogo płatność i jaka grupa np: Rybnik Podstawowy, Bachata Racibórz etc.

   
 • Karnety ważne są na kalendarzowy okres określonej ilości spotkań
 • Karnety są imienne i nie mogą z nich korzystać inne osoby,
 • W wypadku nieobecności na zajęciach można wykorzystać przysługujące w określonym czasie wejście na zajęciach grupy niższej lub po porozumieniu z instruktorem, z grupą wyższą,
 • Ambitni kursanci mogą rozwijać się w grupach wyższych TYLKO PO UZGODNIENIU Z INSTRUKTOREM,
 • W każdym z ośrodków określana jest minimalna liczebność grupy.