Salsa Wodzisław | Salsa Racibórz | MDK Rybnik
75 PLN

 

Częstotliwość: 1 x w tygodniu po 90 minut


1 miesiąc - 4 zajęcia


Jednorazowe zajęcia 25 PLN


Cena za zajęcia w karnecie: 17,5 PLN

 


  • Karnety ważne są na kalendarzowy okres określonej ilości spotkań ( 4 lub 8 spotkań),
  • Karnety są imienne i nie mogą z nich korzystać inne osoby,
  • W wypadku nieobecności na zajęciach można wykorzystać przysługujące w określonym czasie wejście na zajęciach grupy niższej lub po porozumieniu z instruktorem, z grupą wyższą,
  • Ambitni kursanci mogą rozwijać się w grupach wyższych TYLKO PO UZGODNIENIU Z INSTRUKTOREM,
  • W każdym z ośrodków określana jest minimalna liczebność grupy.